Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

Έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας παροχής υπηρεσιών που χαρακτηρίζει την εταιρία μας, εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Στοχεύουμε στην υλοποίηση έργων , τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη με αξιοπιστία, συνέπεια και σεβασμό, δίνοντας έμφαση:

στην υψηλή ποιότητα κατασκευής
στην ταχεία εκτέλεση των εργασιών
στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση
στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επαγγελματικής υγείας των εργαζομένων μας

Kostas AronisΠολιτική Διαχείρισης Ποιότητας