Εξωτερικοί συνεργάτες

Αρώνη Ανδριανή- Μυρτώ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ

Κυπαρισίδης Ιωάννης

Αρχιτέκτων Μηχανικός / Πολιτικός Μηχανικός

Κυπαρισίδης Εμμανουήλ

Πολιτικός Μηχανικός

Πριτσούλης Ευάγγελος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μάττα Ελένη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Φωκάς Δημήτρης

Αρχιτέκτων Τοπίου- Garden Design/ Garden Management
Kostas AronisΕξωτερικοί συνεργάτες