Κατασκευή καταστημάτων υπεραγορών τροφίμων

Lidl, Νάουσα Ημαθίας

Lidl, Νάουσα Ημαθίας

  Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: προσθήκη κατ΄ επέκταση κατασκευή χώρου bake off κατασκευή Η/Μ χώρων εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων χωματουργικές εργασίες και ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης

Lidl,  Ξηροπόταμος Δράμας

Lidl, Ξηροπόταμος Δράμας

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: ανακαίνιση καταστήματος  

Lidl, Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Lidl, Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: κατασκευή bake off εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων χωματουργικές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης

Lidl, Καρδίτσα

Lidl, Καρδίτσα

  Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: ανακαίνιση καταστήματος

Lidl, Αγ. Ιωάννης, Σέρρες

Lidl, Αγ. Ιωάννης, Σέρρες

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: ανακαίνιση (εργασίες χρωματισμών, κλιματισμού, εξαερισμού, ηλεκτρολογικών)

Lidl, Μαλακοπή Πυλαία Θεσσαλονίκης

Lidl, Μαλακοπή Πυλαία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: προσθήκη κατ’επέκταση καταστήματος εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων επένδυση όψεων κτιρίου χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης

Lidl, Νομού Κιλκίς

Lidl, Νομού Κιλκίς

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων: κατασκευή bake off εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων κατασκευή Η/Μ χώρων χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης τοποθέτηση σκιάστρων

Kostas AronisΚατασκευή καταστημάτων υπεραγορών τροφίμων