Πελάτες

H παροχή υψηλών υπηρεσιών με γνώμονα την αξιοπιστία και την συνέπεια , επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης με τους πελάτες της GREENBOX. Η εταιρεία μας επιδιώκει τόσο την επίτευξη  των προγραμματικών απαιτήσεων κάθε έργου όσο και κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων προκύπτει ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με τον πελάτη , σε κάθε φάση της εκτέλεσης του. Υλοποιώντας αυτή την φιλοσοφία η GREENBOX έχει αναπτύξει μακρόχρονες και επιτυχημένες συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρείες.

Kostas AronisΠελάτες