Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Αγ. Ιωάννης, Σέρρες

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • ανακαίνιση (εργασίες χρωματισμών, κλιματισμού, εξαερισμού, ηλεκτρολογικών)

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2017
  • Περιοχή: Σέρρες
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share