Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Καρδίτσα

 

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • ανακαίνιση καταστήματος

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2017
  • Περιοχή: Καρδίτσα
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share