Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Μαλακοπή Πυλαία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • προσθήκη κατ’επέκταση καταστήματος
  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
  • επένδυση όψεων κτιρίου
  • χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2014
  • Περιοχή: Μαλακοπή Πυλαία Θεσσαλονίκης
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share