Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Νάουσα Ημαθίας

 

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • προσθήκη κατ΄ επέκταση
  • κατασκευή χώρου bake off
  • κατασκευή Η/Μ χώρων
  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
  • χωματουργικές εργασίες και ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2015
  • Περιοχή: Νάουσα Ημαθίας
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share