Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Νομού Κιλκίς

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • κατασκευή bake off
  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
  • κατασκευή Η/Μ χώρων
  • χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης
  • τοποθέτηση σκιάστρων

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2013
  • Περιοχή: Κιλκίς
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share