Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Ξηροπόταμος Δράμας

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • ανακαίνιση καταστήματος

 

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2016
  • Περιοχή: Ξηροπόταμος Δράμας
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share