Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • κατασκευή bake off
  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
  • χωματουργικές εργασίες
  • εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2013
  • Περιοχή: Ρετζίκι Θεσσαλονίκης
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share