Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Χαριλάου Θεσσαλονίκης

 

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων

 

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2014
  • Περιοχή: Χαριλάου Θεσσαλονίκης
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share