Κατάστημα Υπεραγοράς τροφίμων Lidl, Ηγουμενίτσα

Περιγραφή εργασιών σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων:

  • εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
  • ανακαίνιση (εργασίες χρωματισμών, κλιματισμού, εξαερισμού, ηλεκτρολογικών)

Features

  • Έτος υλοποίησης: 2017
  • Περιοχή: Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας
  • Φορέας έργου:LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.
Share