Τι κάνουμε

Δημιουργούμε λύσεις

 • Κατασκευή

  Αντικείμενο της GREENBOX αποτελούν οι κατασκευές κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, γραφειακών χώρων και βιομηχανικών κτιρίων (nearly Zero Energy Buildings - nZEB)

 • Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου

  Βασικό πεδίο δραστηριότητας της GREENBOX είναι η δημιουργία concept, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων ανακαίνισης επαγγελματικών χώρων.

 • Ανακαίνιση κατοικίας

  Στόχος της GREENBOX σε ό,τι αφορά στον τομέα της ανακαίνισης κατοικίας είναι μέσα από μία ολιστική προσέγγιση να δημιουργεί χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των πελατών της.

 • Λοιπές υπηρεσίες

  Αρχιτεκτονικές λύσεις,
  Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις
  Κτιρίων, Ενεργειακές υπηρεσίες,
  Συντήρηση – διαχείριση κτιρίων,
  Άδειες Δόμησης, ίδρυσης και λειτουργίας,
  Τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Αργυρόπουλος ΣταύροςΥπηρεσίες